Pedodonti Nedir?

Latince kökenli bir kelime olan pedodonti “çocuk dişleri” anlamına gelir. Diş hekimliğinde pedodonti bilim dalı, çocuğun doğumdan başlayarak süt dişlerinin tamamının değiştiği 12-13’lü yaşlarla kadar uzanan süreçte, süt ve kalıcı dişlerinin korunması ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Pedodontist kimdir? Diş Hekimliği Fakültesinin tamamlanmasının ardından Pedodonti Anabilim Dalı’nda eğitimine devam eden diş hekimlere “pedodontist” adı verilmektedir. Pedodontistler […]

Koruyucu Diş Hekimliği

Koruyucu Diş Hekimliği “Herşey Korumakla Başlar” Günümüzde birçok gelişmiş ülkede koruyucu diş hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılarak çürük görülme yüzdeleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Ülkemizde yapılan son çalışmalarda altı yaş grubu çocuklarda “çürüksüzlük” oranı %16, 12 yaş grubu çocuklarda ise %19 olarak tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organisation-WHO) 21.yy hedeflerine baktığımızda ise altı yaş grubu için […]

Biberon Çürüğü

Biberon çürüğü nedir? Erken dönem çocukluk çağı çürükleri ya da diğer adıyla biberon çürükleri; bebeklerin üst keser dişlerinde başlayan ve çok çabuk ilerleyen yaygın bir çürük tipidir. Biberon çürükleri, ilk olarak dişlerin minesinde tebeşirimsi beyaz lekelenmeler ile başlar. Zamanla mineden doku kayıpları görülür ve beyaz tebeşirimsi lekelenmelerin yerini sarı-kahve lekelenmeler alır. Çoğunlukla aile dişlerdeki çürüğü […]

Flor uygulaması nedir?

Flor, dişin yapısında kimyasal bağ kurup çürüğe karşı direnci artıran bir elementtir. Jel kıvamındaki floru dişlere lokal olarak tatbik etmek suretiyle yüksek konsantrasyondaki florun minenin yapısını güçlendirmesi esasına dayanmaktadır. Flor uygulaması kaç çeşittir? Topikal ve sistemik olmak üzere iki çeşittir. Klinikte uygulanan form, topikal formdur. Topikal uygulamalarda da jel, köpük ya da cila şeklinde olabilir. […]

İlk Diş Muayenesi

Bebeğimin ilk diş muayenesini ne zaman yaptırmalıyım? Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation-WHO) ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği ilk diş hekimi muayenesinin ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını (genellikle 6 ay – 1 yaş arasında) önermektedir. Bir yaş muayene için çok erken değil mi? Pediatrik diş hekimlerinin öncelikli görevi; çocuklarınızı diş çürüklerinden korumaktır. Erken yaşta […]

Süt Dişleri ve Önemi

‘Yaşasın Süt Dişleri’ • Süt dişlerinin görevlerinin başında beslenmenin sağlanması gelmektedir. Çürüğün erken dönemlerinde sadece beslenme sonrasında ağrı hisseden çocuk, çürüğün derinleştiği durumlarda devamlı ağrı duymaya başlayacaktır. Yemek sonrasında ağrı hisseden çocuk yemek yemek istemeyecek, bu sürecin de sonunda yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişim gerilikleri görülebilecektir. • Ağızdaki çürük sayısının ve derinliğinin artması, ağız ortamındaki […]

Parmak Emmek

Bebeğim parmak emiyor, engellemeli miyim? Emme refleksi bebeklerde doğum ile başlar, içgüdüsel bir harekettir ve iki yaşına kadar devam eder. Eğer bu alışkanlık bu yaştan sonra da devam edecek olursa yeni gelişmekte olan ağız kas ve kemik yapıları üzerine basınç uygulayarak dişlerin yer değiştirmesine yol açar. Zamanla üst ön kesici dişler öne doğru, alt ön […]

Fissür örtücü (Diş aşısı) nedir?

Fissür nedir? Fissür, azı dişlerinin çiğneyici yüzeyinde bulunan küçük girinti ve oluklardır. Çürüklerin en sık görüldüğü bu girintiler diş fırçasının bu bölgelere ulaşamamasından kaynaklanır. Fissür örtücü nedir? Fissür örtücü, “fissür”  denilen azı dişlerindeki girintilerin kapatılmasına yarayan koruyucu materyaldir. Fissür örtücü, azı dişlerinin çürüğe en yatkın yüzeyleri olan çiğneme yüzeylerindeki derin ve dar girintilere (fissürlere) bakterilerin […]