Önleyici Tedavi (Damaklık Tedavisi)

Önleyici ortodontik tedaviler, genellikle hem süt dişler hem de daimi dişler ağızdayken yani karma dişlenme döneminde yapılan tedavilerdir. Hasta tarafından takıp çıkarılabilen bu damaklıklarla üst veya alt çene kavsi dişsel olarak genişletilir, çapraz kapanan dişler varsa normal yerlerine getirilebilir. Parmak emme veya yanlış yutkunma gibi alışkanlıklar bu ortodontik aygıtlarla düzeltilebilir. Önleyici ortodontik tedavilerin süresi ortalama 6 ay veya 1 sene arasında değişmektedir. Bu tedaviler çocuğunuzu sabit (diş teli) tedavisine hazırlar. Çok ender vakalarda sabit tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Çekimsiz Ortodontik Tedavi (Sabit Tedavi)

Eğer orta veya hafif derecede bir çapraşıklık mevcutsa ve tedavi sonunda yüz profili ile ağız yapısı dengeli olacaksa o zaman ortodontik tedavi diş çekimi olmadan planlanabilir.

Çekimli Ortodontik Tedavi (Sabit Tedavi)

Ortodontistiniz eğer dişlerinizde aşırı çapraşıklık olduğunu düşünürse size çekimli tedaviyi uygulayabilir. Bazı durumlarda çok az bir çapraşıklık olan vakalarda da çekimli tedavi uygulanabilir. Tedavi tipini kişinin yüz profili belirler. Eğer yüz profili çok dış bükeyse ortodontik tedavi çekimli tedavi olarak planlanır.

Halk arasında çekimli tedaviler maalesef kötü tedavilermiş gibi algılanmaktadır.

Unutmamak gerekir ki her kişinin ağız yapısı, dişlerinin dizilimi ve yüz yapısı aynı değildir. Doktorunuz tedavi planınızı oluştururken hem sizin ağız yapınızı, hem dişlerinizin dizilimini, hem de yüz yapınızı dikkate alır. Tedavi sonucunda ise, yüz profilinize uygun bir ağız yapısı oluşturmaya özen gösterir.

Dişlerin konumu dudaklarımızı ve burnumuzu etkileyen faktörlerdendir. Size çekim kararı verilmişse bütün bu veriler göz önünde bulundurulmuştur.

Dişleri her ortodontist çekimsiz olarak düzeltebilir, önemli olan tedavi sonunda diş dizilişinin mükemmel olduğu kadar yüz profilinin de mükemmel olmasıdır. Diş çekimi, bu iki yapıyı düzeltmek adına yapılmaktadır.

Ortognatik Cerrahi (Sabit Tedavi)

Bu tür ameliyatlar iskeletsel bozukluğu olan ve büyüme gelişimi sona ermiş (kızlarda ortalama 16-17, erkeklerde ortalama 17-18 yaş) hastalara yapılır. Ortognatik cerrahi vakalarında ortodontist ve plastik cerrah koordineli olarak çalışır.

Üst ve alt çenelerin aşırı geride olması, dudak-damak yarıkları gibi yüz şekil bozuklukları genellikle cerrahi tedavi gerektirecek durumlardır.

Ortognatik cerrahi, ortodontik tedaviden ayrı bir tedavi değildir. Ortodontik tedavi süresi içerisinde olan bir müdahaledir.