DG Eğitim Bursu

 

dentgroup Eğitim Bursu başvuru koşulları nelerdir?

• 25 yaşını geçmemiş olmak
• T.C. Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim görüyor olmak
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur)
• 2, 3, 4 ve 5. sınıf diş hekimliği fakültesi öğrencisi olmak
• Ara sınıflar için; genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

dentgroup Eğitim Bursu süreci nasıl işliyor? 

dentgroup Eğitim Bursu başvuruları 2023 yılı 1 - 21 Kasım tarihleri arasında alınacak olup www.dentgroup.com.tr adresindeki burs başvuru formunu doldurarak yapılır. 21 Kasım tarihinde başvuru süreci sonlandırılır. 
Ön değerlendirme sonrasında dentgroup İnsan Kaynakları departmanı aracılığı ile yüz yüze mülakat yapılır. Mülakat sonrasında burs kazanan adaylar, 1 Ocak 2023 itibari ile 8 ay boyunca burs alır.

dentgroup Eğitim Bursu mülakat sırasında istenilen belgeler nelerdir?

• İmzalı taahhütname (Word dokümanı İndir)
• Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet üzerinden temin edilebilir.)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
• Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
• Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
• Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
•  Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet)
•  Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
•  Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

Burs Kazananlar Ne Zaman Açıklanır?

Aralık ayında yapılan mülakatlar sonucu ile dentgroup Eğitim Bursu almaya hak kazanan adaylar www.dentgroup.com.tr web sitesi ve sosyal medyadan duyurulur.
Önemli Notlar,
• Mülakat tarihleri dentgroup tarafından öğrencilere e-posta ve SMS ile duyurulur.
• Yukarıda belirtilen bütün belgeler dentgroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenerek, mülakata gelirken getirilmelidir.
• dentgroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
• Seçimler dentgroup Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
• dentgroup Eğitim Bursu almaya hak kazananlara mail ve SMS ile geri dönüş yapılılır.

dentgroup Eğitim Bursu’nun Kesilme Halleri

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi:

dentgroup eğitim bursu sınırlı süre ile geçerlidir. Yeni dönem burs başvuruları için sene sonunda kriterleri uyan bursiyerlerin tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi:

• Başka bir kurumdan burs alanların,
• Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
• Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
• İstenilen belgeleri dentgroup İnsan Kaynakları departmanına zamanında ulaştırmayan ve tamamlamayanların,
• Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
• dentgroup’a bilgi vermeden kayıt donduranların,
• Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı veya hüküm giydiği tespit edilenlerin,
bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.

dentgroup kliniklerinde staj imkanı var mıdır?

dentgroup Eğitim Bursu’ndan yararlanan diş hekimi adayları yarıyıl veya yaz tatillerinde uygun görülen dentgroup diş kliniklerinde stajyer ve gözlemci öğrenci olarak yer alabilirler.