DentSoft

DentSoft

DentSoft, ERP Tabanlı Dental Yazılım

DentSoft, DentGroup’un kendi ihtiyaç ve sistemi doğrultusunda hazırlanan ERP tabanlı bir yazılım programıdır. Tüm online hasta kayıt, randevu takip, muhasebe ve finans, stok kaydı, iletişim, hasta memnuniyeti, istatiksel değerlendirme ve analiz sistemlerini içinde barındıran bütüncül bir sistemdir.
DentGroup standartlarının yazılı olduğu DentBook da bu yazılıma entegredir. Bu program aracılığı ile kliniklerde çalınacak müzikler dahi DG FM aracılığı ile dijital ortamda tek bir merkezden yönetilmektedir. DentSoft, oluşulabilecek olan tüm ölçüm ve hesap hatalarının minimum seviyeye indirgenmesi ve tüm kliniklerdeki hizmet standartının DentGroup hizmet kalitesinde tutulması sağlanmaktadır.