Flor uygulaması nedir?

Flor, dişin yapısında kimyasal bağ kurup çürüğe karşı direnci artıran bir elementtir.
Jel kıvamındaki floru dişlere lokal olarak tatbik etmek suretiyle yüksek konsantrasyondaki florun minenin yapısını güçlendirmesi esasına dayanmaktadır.

Flor uygulaması kaç çeşittir?
Topikal ve sistemik olmak üzere iki çeşittir. Klinikte uygulanan form, topikal formdur. Topikal uygulamalarda da jel, köpük ya da cila şeklinde olabilir. Sistemik uygulamanın topikal uygulama kadar etkili olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Flor uygulamasına ne zaman başlanır?
3 yaşından itibaren flor uygulamasına başlanmaktadır.

Flor uygulaması nasıl yapılır?
Öncelikle işlem sonrasında 30-60 dk kadar birşey yiyip içilemeyeceği için öncesinde çocuğunuza su içmesi önerilir. Dişler bir hava yardımı ile iyice kurutulur. Alt ve üst dişlere sırayla flor cilası sürülür. Arta kalan tükürük ve cila bir tükürük emici yardımı ile iyice çekilir.

Flor uygulamasının yararları nedir?
Diş yüzeylerine flor uygulamasının çürüklere karşı direnç kazanmada oldukça etkili bir yöntem olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Flor uygulaması zararlı mıdır?
4 ayda bir flor uygulaması çürük oluşumunu engellemek açısından oldukça faydalıdır. Bu uygulama diş yüzeylerine yapıldığından, sistemik bir uygulama olduğundan ve arta kalan flor tükürük emici ile ağızdan alındığından çocukların sağlığı açısından herhangi bir zarar teşkil etmez.

Flor uygulaması hangi sıklıkta uygulanır?
Çürük riski yüksek bireylerde 4 ayda bir, ağız hijyeni iyi olan bireylerde ise 6 ayda bir kez flor uygulaması yapılmaktadır.